M/S Andásu, SEZT
Andasu byggdes 1975 på Rantzausminde, Danmark, och var en av de största fisketrål-arna av trä i den danska fiske-flottan.  Hemmahamn var då Esbjerg och keppets beteck-ning och namn E740, Lars Frank.

Andasu som fiskebåt

E740 togs ur fiskeflottan 1991 och köptes till Sverige i början av 90-talet. Hon fick då namnet Phu. 2007 köptes hon av familjen Bollhem och har alltså bara haft tre ägare, inklusive nuvarande.
xxxAndasu är med andra ord ett ungt skepp för att vara byggt i trä, och det finns därför inte så mycket mer att berätta historiskt sett.


xxx

Fakta om Andasu
Byggmaterial i skrov: Ek på ek
Styrhytt: Stål
Byggår: 1975
Storlek: 93 bruttoton.
Längd över allt: 24,14 m.
Bredd: 6,19 m.
Största djup: 3,2 m.
Motor: Grenaa, 6 cyl. fartygs-diesel på 500 hkr med frikopp-ling och vridbar propeller
Elverk: 25 kW
Ekonomisk marschfart: 8 knopx

Ägare:
David Bollhem
073-071 78 94
dalla77@hotmail.com

Användare:
Thomas Bollhem
073-422 41 12
thomas.bollhem@telia.com

The Bollhems

David och Thomas Bollhem

Phu

Ovan: Andasu vid sin hemmahamn, HFF-kajen.
Ovan t v: E 740 Lars Frank, sommaren 1984 i Esbjerg, Danmark