M/S Tiger, SMCD
Tiger byggdes i all hast i Beresford, Florida för US Armys räkning, och stod färdig 1:a April 1944. Så fort den var färdigbyggd skeppades ST 479 (Small Tug 479) över Atlanten tillsammans med ett antal systerfartyg för uppgiften att bogsera de s k Mulberry harbours, dvs hamnkasunerna på plats i samband med invasionen i Normandie efter D-dagen den 6 juni 1944.
xxxEnligt hittills obekräftade uppgifter blev styrhytten totalt bortsprängd vid en direktträff av en tysk granat.
Uppgiften är inte bekräftad, men detaljer i styrhytten pekar mot att det skulle kunna vara korrekt*).
xxxTiger köptes 1948 till Sverige från Aennemers Beorgf, Bergendal i Holland, och kom till Karlshamns Stad som Mico 1952.
xxx Såldes 1980 till Sven Ulrik Lindberg i Stockholm. Gick på 1980-talet som bogserare hos Ingemar Fors, Stockholm. 1998 köpt från Gävle Bogse-ring av Margareta Omberg, som nu renoverar båten försiktigt och omsorgsfullt.
xxxNoterbart är att original-motorn är kvar och går bra.

Fakta om Tiger
Byggmaterial: Stål
Byggår: 1944, USA
Storlek: 133 bruttoton.
Längd över allt: 26 m.
Bredd: 7,3 m.
Största djup: 2,4 m.
Motor: Clark Bros Co diesel Marschfart: 11 knopx

Användare:
Margareta Omberg
margareta_omberg@hotmail.com

Tiger 3-foto

Överst t v: Mico, senare Tiger, i Karlshamn - hemmahamn i nästan 30 år. Överst t h: Tiger
i hemmahamnen. Ovan: Skrynklig originalritning av Small Tug, 400-serien.

*)
I stället för den snyggt rundade, tunna plåtväggen som systerfartygen har, sitter framtill 3 - 4 centimeter tjocka, klumpiga kantplåtar i tungt pansar, som enligt obekräftade uppgifter påsvetsats
i all hast efter granatträffen. Detta syns tydligt på övre delen av styrhytten, speciellt om man jämför med systerfartyget Tampa , som ligger framför Tiger.