HFF:S Styrelsemedlemmar

Frida är omvald som styrelseordförande 2013 - 2014. Övriga har avgått eller fått nytt uppdrag. Den nya styrelsen presenteras här inom kort.

Styrelsen ordinarie

Thomas Bollhem och Hilding Keussen, sekreterare. Thomas t o m 30 juni i år.
Thomas Bollhem:
073-422 41 12 xxx thomas.bollhem@telia.com

Frida Wikström, Ordförande
073-544 86 28

wikstrom.frida@hotmail.com

Sofia Biribakken, kassör
076-167 11 97

sofia@forminstitutet.se

Styrelsen Suppleanger


Yann Lenstour, ledamot
073-546 51 12xxx
yannlenestour@yahoo.se

LottaxRajalin ledamott
08-508 12 261xx
lra@bredband.net