M/S Nella, SGXI
Nella byggdes och sjösattes 1870 vid Lindholmens Meka-niska Verkstad  i Göteborg. Beställare var Bergman, Hummel & Co i Kalix. Företa-get uppgick 8 år senare i Nordiska Trävaru AB, som i sin tur uppgick i Ytterstfors-Munksund. Hon fick då först namnet Ytterstfors 15, och senare Munksund 15.
xxx1944 köptes hon av Ång-båts AB Grogg i Stockholm, omdöpt till Nygrogg.
xx Under dessa år avverkade hon minst 3 motorer, bl a två ångmaskiner på 100 respek-tive 160 hkr.
xxx1971 köptes hon av Mary Elisabeth Skoglund och Lennart Skoglund som gav henne namnet Hera. Runt 1975 såldes hon på nytt för att under namnet Nella bli fritidsskepp. En rad ägare gav under 25 år Nella sitt nuvar-ande utseende.
xxx 2004 köptes hon av dagens ägare. Nella, en slit-stark dam, som kommer att fungera både som bobåt och fritidsbåt till hon fyller åtmins-tone 200.

Fakta om Nella
Byggmaterial: Stål
Byggår: 1870

Storlek: 76 bruttoton.
Längd över allt: 20,5 m
Längd i vattenlinjen: ca 19 m
Bredd: 4,8 m
Största djup: 2,7 m
Motorer: 2 st Scania DS 11,
på 200 hkr vardera
Elverk: Saknas
Ekonomisk marschfart: 8 knop

Användare
Sophia Biribakken,
076-167 11 97
sofia@forminstitutet.se


Sofia i snödis

Nella

Överst: Nella i "Skutdockan" på Beckholmen 2006. Nedan: Två bilder på Nella
ca 1920 då hon användes för skiftande ändamål i Kalixtrakten
.