Man kan vara medlem i HFF genom att vara knuten till ett visst skepp vid HFF-kajen,
vid annan kaj eller som stödmedlem utan skeppsanknytning.
Information om regler och kajplatser för privatägda fritidskepp finns här, under medlemsförteckningen.
Du kan också gå in på www.stockholmshamn.se. Klicka dig vidrare till /våra tjänster/fritidsskutor.
Där kan du bl a länka till köpolen. Ansvarig på SH är Tor Wildenstam:
tor.wildenstam@stockholmshamnar.se 08-6702825, 070-7702825

Medlemmar i HFF.

xxxOm du vill läsa mer om en viss medlem, och hans eller hennes skepp, kan du klicka på skeppets namn längst till höger

Andersson, Christofer xxx0739 62 82 01 xxx Christofer.andersson@hotmail.com xxForsskålsgatan 3, 121 45 Johanneshovxxx(Sjöstjernan)

Bielanski, Krystoffer xxx 070-568 63 10 xxx hummerfish@telia.com xxx (Gratia)

Biribakken, Sofiaxxx076-167 11 97xxxsofia@forminstitutet.sexxx(Nella)

Engman, Bennyxxx070-210 87 68xxx08-776 00 38xxxbennyslackering@telia.comxxxTutviksvägen 99, 136 75  Haningexxx(Neptun)

Ericsson,,Micael xxpilot67@gmail.comxxxHärbrevägen 4, 142 34 Skogåsxxx(Pilot 67)

Graf, Johanna xx070-622 99 00 xxjohanna.graf.solna@gmail.com xxOlof af Acrels väg 3 xx171 64 Solna xx(Sentosa)

Keussen, Hilding xxx 0708-800 858 xxxHilding.Keussen@actia.sexxxHilding Keussen. Carl Munters väg 2, 182 77 Stocksundxxx (Draga)

Lax, Ola xxx 070 949 51 95 xxxola@olalax xxx (Björnen)

Leissner, Hjalmarxxx 073-926 07 78 xxxhjalmar@nacksving.comxxx (Tampa)

Omberg, Margaretaxx076-848 76 48xx08-642 48 44xxmargareta_omberg@hotmail.comxxSmedsbacksgatan 16, 115 39 Stockholmxx(Tiger)

Melin, Felixxxx073-575 17 79xxfelixmelin@gmail.comxxx(Crusco)

Rajalin, Lottaxxx08-508 12 261xxx08-644 69 72xxxlra@bredband.net xxSkomakargatan 30, 111 29 Stockholmxxx(Stödmedlem)

Rydin, Bossexxx070-820 21 32207008 580 324 33xxxbosse.rydin@live.sexxxDiskusgränd 7, 175 45 Järfällaxxx(Stödmedlem)

Wendin, Larsxxx070-464 64 81xxxtrosslasse@gmail.comxxxc/o Widerström, Loviselundsvägen 45, 165 59 Hässelby xxx (Stjärnfors)

Wikström, Fridaxxx073-544 86 28xxxfrida@mariasofia.sexxxc/o LishanskyxxxRingvägen 8, 117 26  Stockholmxxx (Maria Sofia)

 

Stockholms Hamn hanterar alla kajplatsavtal
för fritidsregistrerade fartyg.

Den som önskar en kajplats vid HFF-kajen ska kontakta Stockholm Hamn - HFF har inget med tilldelning av kajplatser att göra.
Alla avtal som gäller båt och kajplats vid Stockholms innerstadskajer, ekonomiska och andra avtal, hanteras av Stockholms Hamn.
Ansvarig för "fritidsskutor" vid Stockholms innerstadskajer är Tor Wildenstam tor.wildenstam@stockholmshamnar.se 08-6702825,
070-7702825
XXX Om du söker plats för fritidsregistrerat fartyg gäller olika avtalsregler beroende på om ditt skepp ägs av dig som privatperson
eller om det ägs av juridisk person (företag eller någon form av ägarförening).

Fritidsskepp ägda av privatperson
En sträcka på HFF-kajens östra del administreras av föreningen och Stockholms Hamn i samarbete. Här kan alltså enbart fritidsskepp som ägs av privatperson söka och få kajplats. Föreningen ska tillsammans med Stockholms Hamn godkänna sökande till plats inom detta kajavsnitt. Föreningsmedlemmarna bestämmer gemensamt vilka skepp som ska ligga var inom kajavsnittet.xx

Fritidsskepp ägda av juridisk person
Här gäller i princip samma avtalsregler som för fartyg i kommersiell drift. Alla avtal för fritidskepp som ägs av juridisk person hanteras av Stockholms Hamn, som också administrerar dessa kajavsnitt i Hammarbyhamnen.