Kontakt inom och med HFF

Beckholmens Dockförening har fastsällt ett dockningsschema för 2015 gällande Västra Dockan. Om du planerar för upptagning
under hösten kan det löna sig att ta kontakt med dockmästaren och boka en tid. Vårens tider brukar gå åt snabbt, så skynda i så fall.
Kontaktman Thomas Hellström, telefon 073-316 82 91. Mejl dockmastaren@beckholmen.se
Vi återkommer med nytt schema till våren.

April


 

 

Juli

 

 


Maj

 

 

 

Augusti

 

Juni

 

 

 

September/oktober