HFF-kajen från ovan

Stockholms Hamn hanterar alla kajplatsavtal för fritidsregistrerade fartyg.
Den som önskar en kajplats vid HFF-kajen ska kontakta Stockholm Hamn - HFF har inget med
tilldelning av kajplatser att göra. Alla avtal som gäller båt och kajplats vid Stockholms innerstadskajer, ekonomiska och andra avtal, hanteras av Stockholms Hamn.
XXX Om du söker plats för fritidsregistrerat fartyg gäller olika avtalsregler beroende på om ditt skepp
ägs av dig som privatperson eller om det ägs av juridisk person (företag eller någon form av ägarförening).

Fritidsskepp ägda av privatperson
En sträcka på HFF-kajens östra del administreras av föreningen och Stockholms Hamn i samarbete.
Denna kajsträcka är på panoramabilden ovan markerad med grön klammer. Här kan alltså enbart fritidsskepp som ägs av privatperson söka och få kajplats. Föreningen ska tillsammans med Stockholms Hamn godkänna sökande till plats inom detta kajavsnitt. Föreningsmedlemmarna bestämmer gemensamt vilka skepp som ska ligga var inom kajavsnittet.
xx Hamnstyrman ansvarig för "fritidsskutor" vid Stockholms innerstadskajer är Tor Wildenstam.

Fritidsskepp ägda av juridisk person
Här gäller i princip samma avtalsregler som för fartyg i kommersiell drift. De kajavsnitt som avsatts för mer eller mindre fast liggande skepp har ovan markerats mde vita klamrar. Alla avtal för fritidskepp som ägs av juridisk person hanteras av Stockholms Hamn, som också administrerar dessa kajavsnitt.

Hem-pil

 

Information om regler och kajplatser för privatägda fritidskepp finns på
www.stockholmshamn.se. Klicka dig vidrare till /våra tjänster/fritidsskutor.
Där kan du också länka till köpolen.


Ansvarig på SH: Tor Wildenstam tor.wildenstam@stockholmshamnar.se 08-6702825, 070-7702825